Întreţinere şi curăţare

Dacă este necesară înlocuirea cablului de racordare, pentru a evita periclitarea siguranţei în timpul utilizării, această operaţie se va executa de către Bosch sau de către un centru de service autorizat pentru scule electrice Bosch.

Curăţă întotdeauna cu apă caldă pistolul de pulverizat şi rezervorul pentru material de pulverizat.

Nu curăţa niciodată cu obiecte ascuţite orificiile duzelor şi orificiile de aerisire ale pistolului de pulverizat.

 • Deconectează unitatea de bază (22) şi scoate furtunul de aer (20) din pistolul de pulverizat (1).
 • Desfă rezervorul (7) de la pistolul de pulverizat (1).
  Ţine rezervorul (7) sub tubul de refulare (17) şi apasă comutatorul de control (5) al pistolului de pulverizat astfel încât materialul de pulverizat să revină în rezervor.
 • Goleşte complet rezervorul (7).
  Materialul de pulverizat poate fi depozitat, în vederea utilizării ulterioare, într-un rezervor de vopsea închis etanş. Pentru aceasta, utilizează, de exemplu, rezervorul de schimb (8) cu capac sau rezervorul original pentru materialul de pulverizat.
 • Curăţă rezervorul (7).
 • Demontează tubul de refulare (17) cu garnitura rezervorului (16) şi clăteşte-l temeinic.
  Fixează din nou tubul de refulare (17) cu garnitura rezervorului (16) pe pistolul de pulverizat.
 • Umple cu apă caldă rezervorul (7) şi fixează-l din nou la pistolul de pulverizat (1).
 • Racordează din nou furtunul de aer (20) la pistolul de pulverizat (1).
 • Pulverizează până când iese numai apă limpede. Eventual, umple din nou cu apă caldă rezervorul.
 • Scoate furtunul de aer (20) atât de la unitatea de bază (22), cât şi de la pistolul de pulverizat (1).
 • Dacă este necesar, curăţă unitatea de bază utilizând o lavetă umedă, iar apoi îndepărtează unitatea de bază (22) şi furtunul de aer (20) din sectorul de curăţare.
 • Demontează piuliţa olandeză (3), clapeta de aer (2), capacul de duză utilizat (10)/(11)/(12) şi tubul de refulare (17) cu garnitură rezervorului (16).
 • Curăţă într-o găleată cu apă caldă toate piesele care transportă vopseaua, utilizând o perie de curăţare (28) sau o perie de spălare uzuală. Curăţă şi canalul de vopsea (19) al pistolului de pulverizat (1).
 • Verifică ca tubul de refulare (17) cu garnitura rezervorului (16) să nu prezinte urme de material de pulverizat şi ca acesta să nu fie deteriorat.
 • Curăţă orificiul de aerisire (18) cu peria de curăţare (28).
 • Dacă este necesar, curăţă bine cu apă caldă sita de umplere (13).
 • Curăţă în aer liber rezervorul (7) şi pistolul de pulverizat (1) utilizând o lavetă umedă.
 • Înainte de reasamblare, lasă toate piesele să se usuce bine.
 • Reasamblează sistemul de pulverizare fină efectuând operaţiile în ordine inversă.
  Împinge garnitura rezervorului (16) din nou în sus, în canelura tubului de refulare (17).
  Asigură-te că garnitura rezervorului este poziţionată exact de jur împrejur în canelura tubului de refulare, pentru a etanşa corect pistolul de pulverizat.
  Ai grijă să împingi din nou tubul de refulare (17) până la opritor pe canalul de vopsea (19).

Curăţă întotdeauna pistolul de pulverizat şi rezervorul pentru material de pulverizat cu diluantul adecvat pentru materialul de pulverizat utilizat.

Nu curăţa niciodată cu obiecte ascuţite orificiile duzelor şi orificiile de aerisire ale pistolului de pulverizat.

Poartă mănuşi adecvate la efectuarea lucrărilor de curăţare cu solvenţi şi cu vopsele pe bază de solvenţi.

 • Deconectează unitatea de bază (22) şi scoate furtunul de aer (20) din pistolul de pulverizat (1).
 • Dacă este necesar, curăţă unitatea de bază cu o lavetă înmuiată în diluant şi îndepărtează apoi unitatea de bază (22) şi furtunul de aer (20) din sectorul de curăţare.
 • Desfă rezervorul (7) de la pistolul de pulverizat (1).
  Ţine rezervorul (7) sub tubul de refulare (17) şi apasă comutatorul de control (5) al pistolului de pulverizat astfel încât materialul de pulverizat să revină în rezervor.
 • Goleşte complet rezervorul (7).
  Materialul de pulverizat poate fi depozitat, în vederea utilizării ulterioare, într-un rezervor de vopsea închis etanş. Pentru aceasta, utilizează, de exemplu, rezervorul de schimb (8) cu capac sau rezervorul original pentru materialul de pulverizat.
 • Curăţă rezervorul (7).
 • Demontează tubul de refulare (17) cu garnitura rezervorului (16) şi clăteşte-l temeinic.
  Fixează din nou tubul de refulare (17) cu garnitura rezervorului (16) pe pistolul de pulverizat.
 • Umple pe jumătate cu solvent rezervorul (7) şi fixează-l din nou la pistolul de pulverizat (1).
 • Scutură de mai multe ori pistolul de pulverizat.
  Ai grijă să nu se pulverizeze diluant. Există pericolul de explozie.
 • Desfă rezervorul (7) de la pistolul de pulverizat (1) şi goleşte-l complet într-o doză de material prevăzută cu un sistem de închidere.
 • Demontează piuliţa olandeză (3), clapeta de aer (2), capacul de duză utilizat (10)/(11)/(12) şi tubul de refulare (17) cu garnitură rezervorului (16).
 • Curăţă într-o găleată cu diluant toate piesele care transportă vopseaua, utilizând o perie de curăţare (28) sau o perie de spălare uzuală. Curăţă şi canalul de vopsea (19) al pistolului de pulverizat (1).
 • Verifică ca tubul de refulare (17) cu garnitura rezervorului (16) să nu prezinte urme de material de pulverizat şi ca acesta să nu fie deteriorat.
  Dacă este necesar, curăţă încă o dată cu diluant garnitura rezervorului (16).
 • Curăţă orificiul de aerisire (18) cu peria de curăţare (28).
 • Dacă este necesar, curăţă bine cu diluant sita de umplere (13).
 • Curăţă în aer liber rezervorul (7) şi pistolul de pulverizat (1) utilizând o lavetă umezită cu diluant.
 • Înainte de reasamblare, lasă toate piesele să se usuce bine.
 • Reasamblează sistemul de pulverizare fină efectuând operaţiile în ordine inversă.
  Împinge garnitura rezervorului (16) din nou în sus, în canelura tubului de refulare (17).
  Asigură-te că garnitura rezervorului este poziţionată exact de jur împrejur în canelura tubului de refulare, pentru a etanşa corect pistolul de pulverizat.
  Ai grijă să împingi din nou tubul de refulare (17) până la opritor pe canalul de vopsea (19).

Filtrul de aer (30) trebuie curăţat ocazional. Dacă filtrul de aer este foarte murdar, acesta trebuie înlocuit.

 • Deschide capacul filtrului de aer (29).
 • Extrage filtrul de aer (30).
 • Contaminare uşoară:
  Bate filtrul de aer (30).
  sau
  Contaminare puternică:
  Curăţă filtrul de aer (30) sub jet de apă, iar apoi lasă-l să se usuce bine, pentru a evita formarea mucegaiului.
  sau
  Înlocuieşte filtrul de aer (30).
 • Introdu la loc filtrul de aer.
 • Închide la loc capacul filtrului de aer (29).
 • Nu pune niciodată în funcţiune sistemul de pulverizare fină fără filtrul de aer. Particulele de murdărie pot pătrunde în compartimentul motorului şi provoca deteriorarea acestuia.

Diluanţii, resturile de material de pulverizat şi, dacă este cazul, resturile de diluanţi contaminate trebuie eliminate corespunzător, în mod ecologic. Respectă indicaţiile de eliminare ale producătorului şi prescripţiile locale privind eliminarea deşeurilor periculoase.

Substanţele chimice nocive pentru mediul înconjurător nu trebuie să pătrundă în sol, în apa freatică sau în apele de suprafaţă. Nu deversa în sistemele de canalizare substanţele chimice nocive pentru mediul înconjurător!

 • Înainte de a depozita sistemul de pulverizare fină, curăţă-l temeinic şi usucă cu atenţie toate componentele înainte de asamblare.