Racordarea furtunului de aer (consultă imaginile A1A3)

Racordarea unităţii de bază:

Racordarea pistolului de pulverizat:

Observaţie: Înainte de a umple cu material de pulverizat, scoate furtunul de aer (20) (prin răsucirea cu un sfert de rotaţie a închizătorii tip baionetă (21) în sens antiorar; extrage închizătoarea tip baionetă (21) din racordul (9)).