Používanie v súlade s určením

Elektrické náradie je určené na striekanie všetkých bežných farieb: disperzných a latexových farieb (farby na steny), lakových farieb obsahujúcich rozpúšťadlá a vodou riediteľných (odporúčané) lakových farieb, lazúr, základných náterov, impregnácií, transparentných lakov (ALLPaint), olejov a vody.

Elektrické náradie nie je vhodné na spracovávanie zásad, moridiel, náterových materiálov a fasádnych farieb s obsahom kyselín, dezinfekčných prostriedkov, prípravkov na ochranu rastlín a fasádnych farieb.