Pripojenie vzduchovej hadice (pozri obrázky A1A3)

Pripojenie základnej jednotky:

Pripojenie na striekaciu pištoľ:

Upozornenie: Pred plnením striekaného materiálu odstráňte vzduchovú hadicu (20) (otočte bajonetový uzáver o štvrť otáčky (21) proti smeru hodinových ručičiek; vytiahnite bajonetový uzáver (21) z prípojky (9)).