Výmena krytu dýzy (pozri obrázky B1B2)

Systém na jemné rozprašovanie sa dodáva s tromi krytmi dýzy:

Kryt dýzy

(10)

(11)

(12)

Farba

biela

sivá

čierna

Stav pri dodaní

namontovaný

v priestore na príslušenstvo (27) pod upevňovacou svorkou (24)

Spôsob použitia

„Stena“

„Drevo/lazúra“

„Drevo/lak“

Upozornenie: Pred výberom krytu dýzy skontrolujte striekaný materiál tým, že ho premiešate. Redší materiál (napríklad farba na drevo) sa dá lepšie rozprašovať s použitím sivého krytu dýzy (11) alebo čierneho krytu dýzy (12), hustejší materiál (napríklad farba na stenu) sa dá lepšie rozprašovať s použitím bieleho krytu dýzy (10).