Technické údaje

Systém na jemné rozprašovanie

PFS 7000

Vecné číslo

‎3 603 B07 4..‎

Menovitý príkon

W

1 400

Čerpací výkon

ml/min

700

Čas potrebný na nanesenie farby na 4 m2

min

1

Objem nádržky na striekaný materiál

ml

1 000

Dĺžka vzduchovej hadice

m

4

Hmotnosť podľa
EPTA-Procedure 01:2014

kg

4,8

Trieda ochrany

/ II

Údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. Pri odlišných napätiach a vo vyhotoveniach špecifických pre jednotlivé krajiny sa môžu tieto údaje líšiť.

Len pre elektrické náradie bez obmedzenia rozbehového prúdu: zapínacie procesy vytvárajú krátkodobé poklesy napätia. Pri nevhodných podmienkach v sieti môže nastať ovplyvnenie iných zariadení. Pri sieťových impedanciách menších ako 0,438 ohmu sa neočakávajú žiadne rušenia.