Odstránenie porúch

Problém

Príčina

Pomoc

Striekaný materiál nevytvára správne pokrytie

Množstvo striekaného materiálu príliš malé

Otáčajte nastavovacie koliesko (4) smerom k stupňu 5

Vzdialenosť od striekanej plochy je príliš veľká

Zmenšite vzdialenosť od striekanej plochy

Na striekanej ploche je príliš málo rozprášeného materiálu, na plochu ste nastriekali príliš málo

Postriekajte plochu viackrát

Striekaný materiál je príliš hustý

Striekaný materiál znova zrieďte a urobte skúšobné striekanie

Po nanesení sa striekaný materiál rozteká

Bolo nanesené priveľa striekaného materiálu

Otáčajte nastavovacie koliesko (4) smerom k stupňu 1

Vzdialenosť od striekanej plochy je príliš malá

Zväčšite vzdialenosť od striekanej plochy

Striekaný materiál je príliš riedky

Pridajte originálny (neriedený) striekaný materiál

Striekali ste príliš často na to isté miesto

Farbu odstráňte a pri druhom pokuse nestriekajte tak často na to isté miesto

Príliš hrubé rozprašovanie materiálu

Množstvo striekaného materiálu je príliš veľké

Otáčajte nastavovacie koliesko (4) smerom k stupňu 1

Príliš malé množstvo vzduchu

Otáčajte reguláciu množstva vzduchu (25) doprava

Je namontovaný biely kryt dýzy (10) (príliš veľký priemer dýzy)

Namontujte sivý kryt dýzy (11) alebo čierny kryt dýzy (12)

Znečistená ihla dýzy (15)

Vyčistite ihlu dýzy

Striekaný materiál je príliš hustý

Striekaný materiál znova zrieďte a urobte skúšobné striekanie

Veľmi znečistený vzduchový filter (30)

Vymeňte vzduchový filter

Príliš hustý rozprašovaný oblak farby

Bolo nanesené priveľa striekaného materiálu

Otáčajte nastavovacie koliesko (4) smerom k stupňu 1

Príliš veľké množstvo vzduchu

Otáčajte reguláciu množstva vzduchu (25) doľava

Vzdialenosť od striekanej plochy je príliš veľká

Zmenšite vzdialenosť od striekanej plochy

Prúd striekaného materiálu pulzuje

V nádržke je príliš málo striekaného materiálu

Doplňte striekaný materiál

Odvetrávací otvor (18) na nasávacej rúrke (17) je upchatý

Vyčistite nasávaciu rúrku a odvetrávací otvor

Uvoľnená nasávacia rúrka (17)

Nasuňte nasávaciu rúrku až na doraz na kanálik pre farbu (19)

Tesnenie nádržky (16) nie je založené alebo je založené v drážke nasávacej rúrky (17) nesprávne

Nasaďte tesnenie nádržky presne po celom obvode do drážky nasávacej rúrky

Kryt dýzy (10)/(11)/(12) je voľný

Utiahnite kryt dýzy

Veľmi znečistený vzduchový filter (30)

Vymeňte vzduchový filter

Striekaný materiál je príliš hustý

Striekaný materiál znova zrieďte a urobte skúšobné striekanie

Striekaný materiál odkvapkáva na kryte dýzy

Usadzovanie striekaného materiálu na kryte dýzy (10)/(11)/(12), ihle dýzy (15) a vzduchovom uzávere (2)

Vyčistite kryt dýzy, ihlu dýzy a vzduchový uzáver

Kryt dýzy (10)/(11)/(12) je voľný

Utiahnite kryt dýzy

Z krytu dýzy nevystupuje žiadny striekaný materiál

Základná jednotka je vypnutá

Stlačte tlačidlo na zapnutie/vypnutie (25)

V nádržke (7) sa nevytvára tlak, pretože nádržka nie je úplne zatvorená

Otáčajte nádržku (7) v smere symbolu pre zatvorenie, kým uzavierací prstenec (6) počuteľne nezaskočí

Uvoľnená nasávacia rúrka (17)

Nasuňte nasávaciu rúrku až na doraz na kanálik pre farbu (19)

Upchatá ihla dýzy (15)

Vyčistite ihlu dýzy

Upchatá nasávacia rúrka (17)

Vyčistite nasávaciu rúrku

Odvetrávací otvor (18) na nasávacej rúrke (17) je upchatý

Vyčistite nasávaciu rúrku a odvetrávací otvor

Tesnenie nádržky (16) chýba alebo je poškodené

Zasuňte (nové) tesnenie nádržky cez nasávaciu rúrku do drážky

Striekaný materiál je príliš hustý

Striekaný materiál znova zrieďte a urobte skúšobné striekanie

Striekaný materiál je znečistený (hrudky farby)

Striekaciu pištoľ úplne vyprázdnite a vyčistite; striekaný materiál nalievajte pri plnení cez plniace sitko (13)