Підключення повітряного шланга (див. мал. A1A3)

Підключення базового вузла:

Підключення до пістолета-розприскувача:

Вказівка: Перед заливанням розприскуваного матеріалу від'єднайте повітряний шланг (20) (повертання байонетного замка (21) на чверть оберту проти годинникової стрілки; витягніть байонетний замок (21) з патрубка (9)).