Atskaites līmeņa izvēle

Mērījumam varat atlasīt kādu no pieejamajām atskaites plaknēm:

mērinstrumenta aizmugures mala (piemēram, pieliekot pie sienas);

par 180° savērstas noturplāksnes (3) gals (piemēram, mērījumu veikšanai no stūra)

mērinstrumenta priekšmala (piemēram, mērot no galda malas);

  1. Nospiediet pogu .
  2. Izvēlieties nepieciešamo atskaites līmeni.

Ik reizi pēc mērinstrumenta ieslēgšanas kā mērījuma atskaites līmenis automātiski tiek izvēlēta tā aizmugurējā mala.

Atskaites plakni nav iespējams mainīt pēc mērījumu veikšanas (piemēram, kad mērījumu vērtības tiek uzrādītas mērījumu sarakstā).

Mērīšana, izmantojot noturplāksni

Noturplāksne (3) ir paredzēta, piemēram, mērījumu veikšanai no stūra (telpas diagonāles izmērīšanai) vai grūti sasniedzamās vietās.
Uzlokiet noturplāksni (3) uz augšu.

Mērinstrumentā iestatiet mērījumam ar noturplāksni atbilstošu atskaites līmeni.
Pēc mērījuma veikšanas atkal nolokiet noturplāksni (3).