Precizitātes pārbaude

Regulāri pārbaudiet nolieces mērījuma un attāluma mērījuma precizitāti.

Mērinstrumenta precizitātes pārbaude un nolieces mērīšanas kalibrēšana

Režīmos „Nolieces mērījums”, „Digitālais līmeņrādis” un „Netiešais attāluma mērījums” tiek izmantots nolieces sensors. Izmantojot šos režīmus, ieteicams regulāri veikt kalibrēšanu.

  1. Piespiediet pogu , lai atvērtu izvēlni, un pogu , lai atvērtu izvēlni „Pamatiestatījumi”.
  2. Nospiediet uz nolieces kalibrēšanas funkcijas , lai sāktu kalibrēšanu.
  3. Izpildiet skārienekrānā sniegtos norādījumus.
Pēc krasas temperatūras maiņas un pēc triecieniem ir ieteicams pārbaudīt mērinstrumenta precizitāti un to kalibrēt, ja nepieciešams. Pēc temperatūras maiņas ir jāpagaida, līdz mērinstrumenta temperatūra izlīdzinās ar apkārtējo temperatūru, pirms tiek veikta kalibrēšana.
Pēc krasām temperatūras svārstībām mērinstruments automātiski piedāvā veikt kalibrēšanu.

Mērinstrumenta precizitātes pārbaude attāluma mērīšanas režīmam

Lai pārbaudītu precizitāti, mērījums ir jāveic labvēlīgos apstākļos, respektīvi, mērāmajam attālumam jāatrodas iekštelpā un mērāmajai mērķa virsmai jābūt gludai un labi atstarojošai (piemēram, balti krāsotai sienai).

  1. Izvēlieties mērāmo attālumu diapazonā no 3 m līdz 10 m, kura garums ir precīzi zināms (piemēram, telpas vai durvju ailes platums).
  2. Izmēriet izvēlēto attālumu 10 reizes pēc kārtas.
  1. Labvēlīgos apstākļos atsevišķās izmērītās vērtības visā mērījuma garumā nedrīkst atšķirties no vidējās vērtības vairāk par ±4 mm. Protokolējiet un saglabājiet šos mērījumu rezultātus, lai vēlāk varētu salīdzināt precizitāti.