Bluetooth® saskarne

Mērinstruments ir aprīkots ar Bluetooth® moduli, kas ar Bluetooth® interfeisa palīdzību nodrošina datu pārsūtīšanu uz noteiktām mobilajām gala ierīcēm (piemēram, uz viedtālruni vai planšetdatoru).

Informāciju par sistēmas līmeņa priekšnoteikumiem, kas nepieciešami Bluetooth® savienojuma veidošanai, var atrast Bosch interneta vietnē ar adresi www.bosch-pt.com.

  • Sīkāku informāciju par to Jūs varat atrast Bosch izstrādājumu lappusē.

Veicot datu pārsūtīšanu ar interfeisa Bluetooth® palīdzību, starp mobilo gala ierīci un mērinstrumentu var veidoties laika aizture. Tas tā var notikt gadījumā, ja starp abām ierīcēm vai līdz mērīšanas objektam ir liels attālums.

  1. Pārliecinieties, ka jūsu mobilajā gala ierīcē ir aktivizēta Bluetooth® saskarne.
  1. Piespiediet pogu .

Statusa joslā (A) parādās Bluetooth® simbols (a).

Funkciju apjomu var paplašināt ar Bosch lietotnēm. Tās atbilstīgi gala ierīcei var lejupielādēt attiecīgajā lietotņu veikalā.

Pēc Bosch lietotnes palaišanas tiek izveidots savienojums starp mobilo gala ierīci un mērinstrumentu. Ja ir atrasti vairāki aktīvi mērinstrumenti, attiecīgo mērinstrumentu atlasiet pēc sērijas numura. Sērijas numuru (6) skatiet sava mērinstrumenta datu plāksnītē.

Ja 3 minūšu laikā pēc pogas piespiešanas netiek izveidots savienojums, bateriju/akumulatora saudzēšanas nolūkā Bluetooth® automātiski izslēdzas.

  1. Piespiediet pogu , lai deaktivizētu Bluetooth®, vai izslēdziet mērinstrumentu.