Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto sastāvdaļu numerācija atbilst numuriem mērinstrumenta attēlā, kas sniegts attēlu sadaļā.

(1)

Mērīšanas poga

(2)

Skārienekrāns

(3)

Noturplāksne

(4)

Bateriju nodalījuma vāciņš

(5)

Bateriju nodalījuma vāciņa fiksators

(6)

Sērijas numurs

(7)

Lāzera brīdinājuma uzlīme

(8)

Lāzera stara izvadlūka

(9)

Stara uztvērēja lēca

(10)

Aizsargapvalks

(11)

Lāzera skatbrillesA)

(12)

Lāzera mērķplāksneA)

A)

Šeit attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā. Pilns pārskats par izstrādājuma piederumiem ir sniegts mūsu piederumu katalogā.

Indikācijas elementi

(a)

Bluetooth® statuss

 

Bluetooth® ir aktivizēts, savienojums nav izveidots

 

Bluetooth® ir aktivizēts, savienojums ir izveidots

(b)

Temperatūras brīdinājuma indikators

(c)

Bateriju nolietošanās rādījums

(d)

Lāzera ieslēgšanas indikators

(e)

Mērījuma atskaites līmeņa poga

(f)

Mērījuma vērtību rindas

(g)

Rezultāta rinda

(h)

Dzēšanas poga

(i)

Izvēlnes poga

(j)

Bluetooth® poga

(k)

Mērīšanas funkcijas poga

(l)

Palīdzības funkcijas poga

(m)

Poga pārejai uz priekšu/atpakaļ

(n)

Atgriešanās poga

(o)

Pamata iestatījumu poga

(p)

Mērījumu vērtību saraksta poga