Temperatūras brīdinājuma indikators

Temperatūras brīdinājuma indikators mirgo, mērīšana nav iespējama

Iemesls: mērinstrumenta temperatūra ir ārpus darba temperatūras diapazona no -10 °C līdz +50 °C (nepārtrauktās mērīšanas režīmā līdz +40 °C)

Risinājums: pagaidiet, līdz mērinstruments sasniedz darba temperatūru