Мерен резултат

Мерниот резултат не е доверлив

Причина: Целната површина не рефлектира со ист интензитет (на пр. вода, стакло)

Помош: Покријте ја целната површина

 

Причина: Излезот на ласерскиот зрак (8) одн. приемната леќа (9) е покриена

Помош: Погрижете се излезот на ласерскиот зрак (8) и приемната леќа (9) секогаш да бидат слободни

 

Мерниот резултат не е уверлив

Причина: Пречка при движењето на ласерскиот зрак

Помош: Погрижете се ласерската точка да лежи целосно на целната површина

 

Причина: Поставено е погрешно референтно ниво

Помош: Изберете го референтното ниво соодветно за мерењето