Илустрација на компоненти

Нумерирањето на сликите со компоненти се однесува на приказот на мерниот уред на сликите.

(1)

Мерно копче

(2)

Екран на допир

(3)

Гранична плоча

(4)

Капак на преградата за батерии

(5)

Фиксирање на капакот од преградата за батерии

(6)

Сериски број

(7)

Натпис за предупредување на ласерот

(8)

Излез на ласерскиот зрак

(9)

Приемна леќа

(10)

Заштитна чанта

(11)

Ласерски заштитни очилаA)

(12)

Ласерска целна таблаA)

A)

Опишаната опрема прикажана на сликите не е дел од стандардниот обем на испорака. Целосната опрема може да ја најдете во нашата Програма за опрема.

Елементи за приказ

(a)

Статус Bluetooth®

 

Bluetooth® активиран, не е воспоставена врска

 

Bluetooth® активиран, воспоставена е врска

(b)

Предупредување за температурата

(c)

Приказ на батерии

(d)

Вклучен ласер

(e)

Копче Референтно ниво на мерењето

(f)

Редови со измерената вредност

(g)

Редови со резултат

(h)

Копче Избриши

(i)

Копче Мени

(j)

Копче Bluetooth®

(k)

Копче Мерна функција

(l)

Копче Помошна функција

(m)

Копче Прелистување надолу/нагоре

(n)

Копче Назад

(o)

Копче Основни поставки

(p)

Копче Листа на мерни вредности