Опрема

На наведениот линк на Bosch веб-страницата ќе ја најдете опремата

 

 

 

 

Ласерски заштитни очила (црвени) (11)

1 608 M00 05B

 

 

 

 

Ласерска целна табла (12)

2 607 001 391