Приказ на батерии

Приказот за батерии се намалува

Причина: Напонот на батеријата опаѓа (мерењето не е возможно)

Помош: Заменете ги батериите

Приказот за батерии е празен, мерењето не е возможно

Причина: Напонот на батеријата е премал

Помош: Заменете ги батериите