Funcţiile de măsurare

În meniul de funcţii găseşti următoarele funcţii:

 • Măsurarea lungimilor
 • Măsurarea suprafeţelor
 • Măsurarea volumelor
 • Măsurarea continuă
 • Măsurarea înclinării
 • Nivelă digitală cu bulă de aer
 • Adunare/Scădere
 • Măsurarea indirectă a distanţelor
  • Măsurarea indirectă a înălţimilor
  • Măsurarea indirectă dublă a înălţimilor
  • Măsurarea indirectă a lungimilor
 1. Apasă butonul (k) şi apasă pe funcţia dorită.
 2. Apasă butonul , respectiv pentru a comuta între pagini.

Funcţia de ajutor integrată în aparatul de măsură oferă animaţii detaliate referitoare la funcţiile de măsurare/procesele de măsurare individuale.

 1. Deschide meniul Funcţii.
 2. Apasă butonul .
 3. Apasă pe funcţia dorită.
 4. Animaţia prezintă procedura detaliată pentru funcţia de măsurare selectată.
 5. Apasă butonul  pentru a opri animaţia şi butonul  pentru a continua animaţia. Cu butoanele  şi  poţi derula înainte şi înapoi.

 1. Apasă butonul (k) şi apasă butonul pentru măsurarea lungimilor.
 2. Apasă tasta  pentru a conecta laserul.
 3. Apasă tasta  pentru a declanşa măsurarea.
 4. Valoarea măsurată va fi afişată pe rândul valorilor măsurate (g).
 5. Repetă paşii menţionaţi mai sus la fiecare nouă măsurare.

În cazul efectuării mai multor măsurări consecutive a lungimilor, rezultatele ultimelor măsurări vor fi afişate pe rândul valorilor măsurate (f). Ultima valoare măsurată va fi afişată în partea de jos a afişajului, iar penultima valoare măsurată apare în partea de sus a acestuia etc.

 1. Apasă butonul (k) şi butonul pentru măsurarea suprafeţelor.
 2. Apasă tasta  pentru a conecta laserul.
 3. Apasă tasta  pentru a declanşa prima măsurare, de exemplu, lungimea unei încăperi.
 4. Apasă tasta  pentru a declanşa cea de-a doua măsurare, de exemplu, lăţimea unei încăperi.

Fasciculul laser rămâne conectat între cele două măsurări.

După finalizarea celei de-a doua măsurări, suprafaţa este calculată şi afişată automat. Rezultatul va fi afişat pe rândul de rezultate (g). Valorile măsurate individuale vor fi afişate pe rândurile valorilor măsurate (f).

 1. Apasă butonul (k) şi butonul pentru măsurarea volumelor.
 2. Apasă tasta  pentru a conecta laserul.
 3. Apasă tasta  pentru a declanşa prima măsurare, de exemplu, lungimea unei încăperi.
 4. Apasă tasta  pentru a declanşa cea de-a doua măsurare, de exemplu, lăţimea unei încăperi.
 5. Apasă tasta  pentru a declanşa cea de-a treia măsurare, de exemplu, înălţimea unei încăperi.

După finalizarea celei de a treia măsurări, volumul este calculat şi afişat automat. Rezultatul va fi afişat pe rândul de rezultate (g). Valorile măsurate individuale vor fi afişate pe rândurile valorilor măsurate (f).

În cadrul măsurării continue, valoarea măsurată este actualizată în permanenţă. Te poţi, de exemplu, îndepărta de un perete până la distanţa dorită, distanţa curentă putând fi oricând citită.

Măsurarea valorii minime serveşte la determinarea celei mai mici distanţe faţă de un punct fix de referinţă. Aceasta ajută, de exemplu, la determinarea verticalei sau orizontalei.

Măsurarea valorii maxime serveşte la determinarea celei mai mari distanţe faţă de un punct fix de referinţă. Aceasta ajută, de exemplu, la determinarea diagonalelor.

 1. Apasă butonul (k) şi butonul pentru măsurare continuă.
 2. Apasă tasta  pentru a conecta laserul.
 3. Deplasează aparatul de măsură până când distanţa dorită este prezentată pe rândul de rezultate (g).
 4. Poţi întrerupe măsurarea continuă apăsând scurt tasta .
 5. Apasă din nou tasta  pentru a continua măsurarea continuă.

Valoarea măsurată curentă va fi afişată pe rândul de rezultate (g), valoarea măsurată maximă şi cea minimă vor fi afişate pe rândul valorilor măsurate (f).

Măsurarea continuă se opreşte automat după 4 minute.

Măsurarea înclinării permite măsurarea unei pante sau înclinări (de exemplu, a scărilor, balustradelor, potrivirea pieselor de mobilier, la montarea ţevilor etc.).

 1. Apasă butonul (k) şi butonul .
 2. Pentru a utiliza măsurarea înclinării, aşază aparatul de măsură cu suprafaţa laterală din partea stângă pe obiectul a cărui înclinare doreşti să o măsori.
 3. Poţi salva valoarea măsurată apăsând tasta .

Latura stângă a aparatului de măsură serveşte ca plan de referinţă pentru măsurarea înclinării. Dacă pe afişaj nu apare niciun unghi de înclinare, aparatul de măsură a fost înclinat prea mult în lateral în timpul procesului de măsurare.

Nivela digitală cu bulă de aer permite verificarea alinierii unei suprafeţe.

 1. Apasă butonul (k) şi butonul .
 2. Pentru a utiliza nivela digitală cu bulă de aer, aşază aparatul de măsură cu partea posterioară pe suprafaţa de măsurat.
 3. Poţi salva valoarea măsurată apăsând tasta .

Prin adunarea/scăderea lungimilor, suprafeţelor sau volumelor măsori lungimile, suprafeţele sau volumele şi le poţi aduna sau scădea automat (acest lucru este util, de exemplu, la calcularea necesarului de materiale).

 1. Apasă butonul (k) şi butonul pentru calcularea lungimilor sau calcularea suprafeţelor sau calcularea volumelor .
 2. Apasă butonul pentru a comuta între adunare „+” şi scădere „–” sau pentru a începe un nou calcul.
 3. Apasă tasta  pentru a conecta laserul.
 4. Măsoară rutele cu tasta .
 5. Apasă tasta , pentru a finaliza adunarea/scăderea.
 1. Valorile de peste 9999999 m3 sau sub –999999 m3 nu pot fi afişate; în cazul acestora, pe afişaj apare mesajul „ERROR”.

Măsurarea indirectă a distanţelor permite determinarea distanţelor care nu pot fi măsurate direct deoarece există un obstacol pe traiectoria razei sau pentru că nu există o suprafaţă ţintă care să aibă rolul de reflector. Această metodă de măsurare poate fi utilizată numai pe direcţie verticală. Orice abatere pe direcţie orizontală duce la erori de măsurare.

Măsurarea indirectă a distanţelor este întotdeauna mai puţin precisă decât măsurarea lor directă. Din cauza condiţiilor specifice de utilizare, erorile de măsurare pot fi mai mari decât în cazul măsurării directe a distanţelor. Pentru îmbunătăţirea preciziei de măsurare, este recomandat ca aparatul de măsură să fie aşezat pe o suprafaţă opritoare sau pe o suprafaţă de sprijin solidă.

Fasciculul laser rămâne conectat între măsurările individuale.

Pentru măsurarea indirectă a distanţelor, sunt disponibile 3 funcţii de măsurare, fiecare dintre acestea permiţând determinarea câte unei rute diferite:

 • Măsurarea indirectă a înălţimilor
 • Măsurarea indirectă dublă a înălţimilor
 • Măsurarea indirectă a lungimilor

Măsurarea indirectă a înălţimilor

Cu măsurarea indirectă a înălţimilor poţi determina distanţa AB prin măsurarea rutei 1. Aparatul de măsură calculează înălţimea căutată AB folosind unghiul  şi ruta 1.

Se pot obţine rezultate corecte numai în cazul în care la măsurarea respectivă se respectă unghiul drept necesar.

 1. Apasă butonul (k) şi butonul .
 2. Apasă scurt tasta  pentru a conecta laserul.
 3. Aşază aparatul de măsură la înălţimea punctului de măsurare inferior B.
 4. Basculează aparatul de măsură astfel încât laserul să fie îndreptat spre punctul de măsurare superior A.
 5. Apasă tasta  pentru a declanşa măsurarea.

După finalizarea măsurării, înălţimea este calculată şi afişată automat pe rândul de rezultate (g). Valorile măsurate pentru ruta 1 şi unghiul  sunt afişate pe rândul valorilor măsurate (f).

Măsurarea indirectă dublă a înălţimilor

Cu măsurarea indirectă dublă a înălţimilor poţi determina ruta AB prin măsurarea lungimilor 1 şi 2. Aparatul de măsură calculează înălţimea căutată AB folosind unghiul  şi rutele 1 şi 2.

Pentru această măsurare este recomandată utilizarea unui stativ.

 1. Apasă butonul (k) şi butonul .
 2. Apasă scurt tasta  pentru a conecta laserul.
 3. Basculează aparatul de măsură astfel încât laserul să fie îndreptat spre punctul de măsurare superior A.
 4. Apasă tasta  pentru a declanşa prima măsurare.
 5. Basculează aparatul de măsură astfel încât laserul să fie îndreptat spre punctul de măsurare inferior B. Nu modifica poziţia aparatului de măsură.
 6. Apasă tasta  pentru a declanşa cea de-a doua măsurare.

După finalizarea măsurării, înălţimea este calculată şi afişată automat pe rândul de rezultate (g). Valorile măsurate pentru ruta 1, 2 şi unghiul sunt afişate pe rândul valorilor măsurate (f).

Măsurarea indirectă a lungimilor

Cu măsurarea indirectă a lungimilor poţi determina ruta AB prin măsurarea rutei 1. Aparatul de măsură calculează lungimea căutată AB folosind unghiul  şi ruta 1.

 1. Apasă butonul (k) şi butonul .
 2. Apasă scurt tasta  pentru a conecta laserul.
 3. Aşază aparatul de măsură pe punctul iniţial A al tronsonului căutat AB.
 4. Basculează aparatul de măsură astfel încât laserul să fie îndreptat spre planul pe care se află şi punctul final B.
 5. Apasă tasta  pentru a declanşa măsurarea.

După finalizarea măsurării, lungimea este calculată şi afişată automat pe rândul de rezultate (g). Valorile măsurate pentru ruta 1 şi unghiul  sunt afişate pe rândul valorilor măsurate (f).