Funcţia de memorie

Valoarea, respectiv rezultatul final al fiecărei măsurări finalizate este memorat/ă automat. Sunt salvate ultimele valori 10 (valori măsurate sau rezultate finale). Dacă memoria este plină, cea mai veche valoare este suprascrisă. Valorii celei mai vechi din memorie îi este atribuită poziţia 1 din memorie, iar valorii celei mai noi îi este atribuită poziţia 10 (în cazul în care sunt disponibile 10 valori memorate).

  1. Apasă butonul  şi butonul pentru indicatorul valorii memorate.
  2. Se afişează ultima valoare.
  3. Apasă butonul  sau pentru a derula valorile memorate.

Ştergerea valorilor memorate

  1. Pentru a şterge valoarea afişată, apasă butonul .
  2. Selectează  pentru a şterge valoarea măsurată afişată.
  3. Selectează pentru a şterge întreaga listă a valorilor măsurate şi confirmă cu butonul .