Utilizarea conform destinaţiei

Aparatul de măsură este destinat măsurării distanţelor, lungimilor, înălţimilor, intervalelor, înclinărilor şi calculării suprafeţelor şi volumelor.

Aparatul de măsură este destinat utilizării în mediul interior.

Rezultatele de măsurare pot fi transferate altor dispozitive prin Bluetooth®.