Avertisment privind temperatura

Avertismentul privind temperatura se aprinde intermitent, măsurarea nu este posibilă

Cauză: Aparatul de măsură este în afara intervalului de temperaturi de funcţionare cuprins între -10 °C şi +50 °C (în funcţia de măsurare continuă, până la +40 °C)

Remediere: Aşteaptă până când aparatul de măsură a atins temperatura de funcţionare