Ölçme işlemi

Açıldıktan sonra ölçme aleti uzunluk ölçümü fonksiyonunda bulunur.

Açıldıktan sonra, ölçüm için referans olarak ölçme aletinin arka kenarı alınır. Referans düzlemi değiştirebilirsiniz. Bakınız Referans düzlemlerin seçilmesi

  1. Ölçüm aletini, ölçme işleminin istediğiniz başlangıç noktasına yerleştirin (örneğin duvara).
  2. Lazer ışınını açmak için  tuşuna kısa süre basın.
  3. Hedef yüzeye nişan almak için lazer ışınını kullanın.
  4. Ölçümü başlatmak için  tuşuna kısa süre basın.

Ölçme işleminin süresi uzaklığa, ışık koşullarına ve hedef yüzeyin yansıtma özelliklerine bağlıdır. Ölçme işlemi tamamlandıktan sonar lazer ışını otomatik olarak kapanır.

Sürekli ölçüm fonksiyonunda,  tuşuna ilk kez basıldığı anda ölçüm başlar.

Hedeflendikten yakl. 20 sn sonra ölçüm gerçekleştirilmezse lazer ışını pillerin koruması için otomatik olarak kapanır ve ekran karartılır.

Ölçüm aleti bir ölçme işlemi esnasında hareket ettirilmemelidir (sürekli ölçüm ve eğim ölçümü fonksiyonları hariç). Bu nedenle ölçüm aletini sabit bir dayamağa veya yüzeye yerleştirin.
Algılama merceği (9) ve lazer ışını çıkışı (8) ölçme işlemi esnasında örtülmemelidir.

Ölçüm aralığı üzerindeki etkiler

Ölçüm aralığı ışık koşullarına ve hedef yüzeyin yansıtma özelliklerine bağlıdır.

Dış mekanlarda ve doğrudan güneş ışığında çalışırken lazer ışınının daha iyi görülebilmesi için lazer gözlüğü (11) (aksesuar) ve lazer hedef tahtası (12) kullanın veya hedef yüzeyi gölgeleyin.

Ölçme sonucu üzerine etkiler

Fiziksel etkilerden dolayı farklı yüzeylerde ölçüm yapıldığında hatalı ölçümlerin olabileceği göz ardı edilemez. Bu etkiler arasında şunlar bulunmaktadır:

Gerekirse bu yüzeylerde lazer hedef tahtasını (12) (aksesuar) kullanın.

Açılı olarak hedeflenen alanlarda da hatalı ölçümler olanaklıdır.

Farklı sıcaklıklara veya dolaylı olarak alınan yansımalara sahip hava katmanları da ölçülen değeri etkileyebilir.