Pilin takılması/değiştirilmesi

Bu ölçme cihazının alkali mangan bataryalarla çalıştırılması tavsiye olunur.

  1. Durdurma elemanını (3) katlayın.
  2. Pil haznesi kapağını açın.
  3. Pilleri yerlerine yerleştirin.

Ekranda ilk kez boş pil sembolü göründüğünde, sadece az sayıda ölçüm yapılabilir.

Bütün bataryaları daima eşzamanlı olarak değiştirin. Daima aynı üreticinin aynı kapasitedeki bataryalarını kullanın.
Pil haznesinin iç tarafındaki şekle bakarak doğru kutuplama yapın.