Процедура вимірювання

Після увімкнення вимірювальний інструмент знаходиться в режимі вимірювання довжини.

В якості базової площини після вмикання вста‌новлений задній край вимірювального інструмента. Ви можете змінити площину відліку. див. Вибір базової площини

  1. Приставте вимірювальний інструмент до бажаної вихідної точки вимірювання (напр., до стіни).
  2. Увімкніть лазерний промінь коротким натисканням кнопки .
  3. Наведіть лазерний промінь на цільову поверхню.
  4. Щоби розпочати вимірювання, натисніть кнопку  ще раз.

Тривалість вимірювання залежить від відстані, умов освітлення та відбивальної здатності цільової поверхні. Після закінчення вимірювання лазерний промінь автоматично вимикається.

У режимі безперервного вимірювання розпочинається одразу після першого натискання кнопки .

Якщо після наведення вимірювання не розпочнеться впродовж прибл. 20 с, лазерний промінь автоматично вимкнеться, а дисплей згасне.

Під час вимірювання не можна пересувати вимірювальний інструмент (виняток: функції тривалого вимірювання та вимірювання кутів нахилу). Тому за можливістю покладіть вимірювальний інструмент на міцну опорну поверхню.
Приймальна лінза (9) і місце виходу лазерного променя (8) під час вимірювання повинні бути відкриті.

Впливи на діапазон вимірювання

Радіус вимірювання залежить від освітлення і відбивної здатності цільової поверхні.

Щоби під час виконання робіт надворі та в умовах сильного сонячного випромінювання краще бачити лазерний промінь, користуйтеся окулярами для роботи з лазерними приладами (11) (приладдя) і візирним щитом (12) або затініть цільову поверхню.

Фактори впливу на результат вимірювання

Через фізичні ефектів не можна виключити, що під час вимірювання на різних поверхнях можуть виникати неправильні значення вимірювання. До них належать:

За потреби користуйтеся на цих поверхнях візирний щитом (12) (приладдя).

Хибні значення вимірювання також можуть виникати на навскісних цільових поверхнях.

Повітряні шари з різною температурою або опосередковано отримані відбиття здатні впливати на виміряне значення.