Функції вимірювання

У меню функцій доступні такі функції:

 • Вимірювання довжини
 • Вимірювання площі
 • Вимірювання об’єму
 • Тривале вимірювання
 • Вимірювання кутів нахилу
 • Цифровий ватерпас
 • Додавання/віднімання
 • Непряме вимірювання відстані
  • Непряме вимірювання висоти
  • Подвійне непряме вимірювання висоти
  • Непряме вимірювання довжини
 1. Натисніть кнопку (k) та натисніть на потрібну функцію.
 2. Натисніть кнопку  або , щоби перейти на іншу сторінку.

Вбудована в вимірювальний пристрій функція допомоги відтворює докладну анімацію до окремих функцій вимірювання/процесів вимірювання.

 1. Відкрийте меню «Функції».
 2. Натисніть кнопку .
 3. Натисніть на потрібну функцію.
 4. Анімація продемонструє докладний порядок дій щодо вибраної функції вимірювання.
 5. Натисніть кнопку , щоби призупинити анімацію, та кнопку , щоби продовжити анімацію. Кнопками  та  можна прокручувати вперед і назад.

 1. Натисніть кнопку (k) та кнопку для вимірювання довжини.
 2. Натисніть кнопку , щоб увімкнути лазер.
 3. Натисніть кнопку , щоби розпочати вимірювання.
 4. Виміряне значення відобразиться в рядку виміряних значень (g).
 5. Для кожного подальшого вимірювання повторіть вищевказані кроки.

Під час декількох послідовних вимірювань довжини результати останніх вимірювань відобразяться в рядках виміряних значень (f). Останнє виміряне значення відображається на дисплеї знизу, передостаннє — над ним.

 1. Натисніть кнопку (k) та кнопку для вимірювання площі.
 2. Натисніть кнопку , щоб увімкнути лазер.
 3. Натисніть кнопку , щоби розпочати перше вимірювання, наприклад, довжини приміщення.
 4. Натисніть кнопку , щоби розпочати друге вимірювання, наприклад, ширини приміщення.

В перерві між обома вимірюваннями лазерний промінь залишається увімкненим.

Після завершення другого вимірювання площа автоматично вираховується і відображається. Результат відобразиться в рядку результатів (g). Окремі виміряні значення знаходяться в рядках виміряних значень (f).

 1. Натисніть кнопку (k) та кнопку для вимірювання об’єму.
 2. Натисніть кнопку , щоб увімкнути лазер.
 3. Натисніть кнопку , щоби розпочати перше вимірювання, наприклад, довжини приміщення.
 4. Натисніть кнопку , щоби розпочати друге вимірювання, наприклад, ширини приміщення.
 5. Натисніть кнопку , щоби розпочати третє вимірювання, наприклад, висоти приміщення.

По завершенні другого вимірювання об’єм автоматично вираховується і відображується. Результат відобразиться в рядку результатів (g). Окремі виміряні значення знаходяться в рядках виміряних значень (f).

Під час тривалого вимірювання виміряне значення постійно оновлюється. Ви можете, напр., відійти від стіни на потрібну відстань, актуальна відстань завжди відображається на дисплеї.

Вимірювання мінімуму призначене для визначення найменшої відстані від стаціонарної базової точки. Воно допомагає, наприклад, під час визначення вертикалей або горизонталей.

Вимірювання максимуму призначене для визначення найбільшої відстані від стаціонарної базової точки. Воно допомагає, наприклад, під час визначення діагоналей.

 1. Натисніть кнопку (k) та кнопку  для безперервного вимірювання.
 2. Натисніть кнопку , щоб увімкнути лазер.
 3. Рухайте вимірювальним інструментом, доки потрібна відстань не відобразиться в рядку результатів (g).
 4. Ви можете перервати безперервне вимірювання коротким натисканням кнопки .
 5. Щоби продовжити безперервне вимірювання, натисніть кнопку  ще раз.

Поточне виміряне значення відображається в рядку результатів (g), максимальне й мінімальне виміряне значення — в рядках виміряних значень (f).

Безперервне вимірювання автоматично вимикається за 4 хв.

Режим вимірювання кута нахилу слугує для визначення підйому або нахилу (напр., сходових хіднів, поручнів, при підгонці меблів, при прокладанні труб тощо).

 1. Натисніть кнопку (k) та кнопку .
 2. Для вимірювання кута нахилу розташуйте вимірювальний інструмент лівою бічною поверхнею на об’єкт, кут нахилу якого потрібно виміряти.
 3. Ви можете зберегти виміряне значення, натиснувши кнопку .

Базовою площиною для вимірювання кута нахилу є лівий край вимірювального інструмента. Якщо кут нахилу не відображається на дисплеї, це означає, що вимірювальний інструмент у процесі вимірювання було засильно нахилено в бік.

Цифровий ватерпас слугує для перевірки вирівнювання поверхні.

 1. Натисніть кнопку (k) та кнопку .
 2. Щоб використовувати цифровий ватерпас, помістіть задню частину вимірювального інструмента на поверхню вимірювання.
 3. Ви можете зберегти виміряне значення, натиснувши кнопку .

За допомогою функції додавання/віднімання значень довжини, площі або об’єму ви можете вимірювати довжину, площу або об’єм і автоматично додавати або віднімати їхні значення (наприклад, корисно для розрахунку матеріалів).

 1. Натисніть кнопку (k) та натисніть кнопку для розрахунку довжини або розрахунку площі , або розрахунку об’єму .
 2. Натисніть кнопку  для перемикання між додаванням «+» і відніманням «–» або запуску нового розрахунку.
 3. Натисніть кнопку , щоб увімкнути лазер.
 4. Виміряйте відрізки кнопкою .
 5. Натисніть кнопку , щоби завершити додавання/віднімання.
 1. Значення понад 9999999 м3 або нижче -999999 м3 неможливо відобразити, на дисплеї з’явиться «ERROR».

За допомогою непрямого вимірювання відстані можна вимірювати відстані, які не можна виміряти прямим шляхом, якщо на траєкторії променя існує перешкода або немає цільової поверхні, яка б слугувала в якості рефлектора. Цей спосіб вимірювання можна застосовувати лише в вертикальному напрямку. Будь-яке відхилення в горизонтальному напрямку призводить до помилок в вимірюванні.

Непряме вимірювання відстаней завжди менш точне, ніж пряме. Похибки вимірювання можуть, зважаючи на специфіку застосування, бути більшими, ніж при прямому вимірюванні відстаней. Для поліпшення точності вимірювання рекомендовано розташувати вимірювальний інструмент на міцну упорну або опорну поверхню.

В перерві між окремими вимірюваннями лазерний промінь залишається увімкнутим.

Для непрямого вимірювання відстані доступно3 функц. вимірювання, за допомогою яких можна визначати різні відрізки:

 • Непряме вимірювання висоти
 • Подвійне непряме вимірювання висоти
 • Непряме вимірювання довжини

Непряме вимірювання висоти

При непрямому вимірюванні висоти ви можете визначити відстань AB, вимірявши відстань 1. Вимірювальний інструмент розраховує необхідну висоту AB на основі значення кута  і відстані 1.

Для досягнення найкращих результатів під час вимірювання поверхні повинні знаходитися точно під прямим кутом.

 1. Натисніть кнопку (k) та кнопку .
 2. Увімкніть лазер коротким натисканням кнопки .
 3. Розташуйте вимірювальний інструмент на висоті нижньої точки вимірювання B.
 4. Нахиліть вимірювальний інструмент так, щоб лазер був спрямований на верхню точку вимірювання A.
 5. Натисніть кнопку , щоби розпочати вимірювання.

Після завершення вимірювання висота розрахується автоматично й відобразиться в рядку результатів (g). Виміряні значення для відрізка 1 і кута  знаходяться в рядках виміряних значень (f).

Подвійне непряме вимірювання висоти

При подвійному непрямому вимірюванні висоти ви можете визначити відстань AB, вимірявши відстань 1 і 2. Вимірювальний інструмент розраховує необхідну висоту AB на основі значення кута  та відстані 1 і 2.

Для цього вимірювання рекомендовано користуватися штативом.

 1. Натисніть кнопку (k) та кнопку .
 2. Увімкніть лазер коротким натисканням кнопки .
 3. Нахиліть вимірювальний інструмент так, щоб лазер був спрямований на верхню точку вимірювання A.
 4. Натисніть кнопку , щоби розпочати перше вимірювання.
 5. Нахиліть вимірювальний інструмент так, щоб лазер був спрямований на нижню точку вимірювання B. При цьому положення вимірювального інструмента не змінюється.
 6. Натисніть кнопку , щоби розпочати друге вимірювання.

Після завершення вимірювання висота розрахується автоматично й відобразиться в рядку результатів (g). Виміряні значення для відрізка 1, 2 і кута  знаходяться в рядках виміряних значень (f).

Непряме вимірювання довжини

При непрямому вимірюванні довжини ви можете визначити відстань AB, вимірявши відстань 1. Вимірювальний інструмент розраховує необхідну довжину AB на основі значення кута  і відстані 1.

 1. Натисніть кнопку (k) та кнопку .
 2. Увімкніть лазер коротким натисканням кнопки .
 3. Помістіть вимірювальний інструмент на вихідну точку A шуканого відрізка AB.
 4. Нахиліть вимірювальний інструмент так, щоб лазер був спрямований на площину, на якій також розташована кінцева точка B.
 5. Натисніть кнопку , щоби розпочати вимірювання.

Після завершення вимірювання довжина розрахується автоматично й відобразиться в рядку результатів (g). Виміряні значення для відрізка 1 і кута  знаходяться в рядках виміряних значень (f).