Функція пам’яті

Значення або результат кожного окремого вимірювання зберігається в пам’яті автоматично. Зберігаються останні 10 знач. (виміряні значення або підсумкові результати). Якщо пам’ять заповнена, найстаріші значення перезаписуються. Найстаріше значення знаходиться в пам’яті на позиції 1, найновіше — на позиції 10 (за наявності 10 доступних накопичених значень).

  1. Натисніть кнопку  та кнопку  для відображення збережених значень.
  2. Відображається останнє значення.
  3. Натисніть кнопку  або , щоб перегортати збережені значення.

Видалення збережених значень

  1. Щоб видалити відображуване значення, натисніть кнопку  .
  2. Виберіть , щоб видалити відображуване виміряне значення.
  3. Виберіть , щоб видалити весь список виміряних значень, і підтвердьте кнопкою .