Інтерфейс Bluetooth®

Вимірювальний інструмент обладнаний модулем Bluetooth®, який дозволяє передавати дані за допомогою радіотехніки на деякі мобільні кінцеві пристрої з інтерфейсом Bluetooth® (напр., смартфони, планшети).

Інформацію щодо системних вимог щодо Bluetooth® з’єднання див. на веб-сторінці Bosch за адресою www.bosch‑pt.com.

  • Більш докладна інформація знаходиться на сторінці продукту Bosch.

При передачі даних через Bluetooth® можливі затримки між мобільним кінцевим пристроєм і вимірювальним інструментом. Це може бути пов'язане з відстанню між обома приладами або із самим вимірюваним об'єктом.

  1. Впевніться, що інтерфейс Bluetooth® на мобільному кінцевому пристрої активований.
  1. Натисніть кнопку .

Символ Bluetooth® відобразиться в рядку стану (A) (a).

Для розширення набору функцій доступні додатки Bosch. Залежно від кінцевого пристрою їх можна завантажити у відповідних магазинах додатків.

Після запуску аплікації Bosch встановлюється з'єднання між мобільним кінцевим пристроєм і вимірювальним інструментом. Якщо знайдено декілька активних вимірювальних інструментів, виберіть придатний вимірювальний інструмент за серійним номером. Серійний номер (6) знаходиться на паспортній табличці вимірювального інструмента.

Якщо впродовж 3 хвилин після натискання кнопки  не вдається встановити з’єднання, Bluetooth® автоматично вимкнеться задля заощадження заряду батарей/акумуляторів.

  1. Натисніть кнопку , щоби деактивувати Bluetooth®, або вимкніть вимірювальний інструмент.