Незмінне зображення

Зображення на дисплеї залишається незмінним або вимірювальний інструмент реагує на натискання кнопок несподіваним чином

Причина: помилка в програмному забезпеченні

Усунення: вийміть батареї/акумулятори й знов увімкніть вимірювальний інструмент після повторного вставляння батарей/акумуляторів