Nivelacijska automatika

Postavite mjerni alat na vodoravnu, čvrstu podlogu i pričvrstite ga na držač (16) ili stativ (6). Za rad s nivelacijskom automatikom donja strana mjernog alata mora biti vodoravna i centrirana s prihvatom stativa (8) prema dolje. Nakon uključivanja nivelacijska automatika izjednačava automatski neravnine unutar područja samoniveliranja od ±4°. Niveliranje je završeno čim linije lasera više ne trepere.

Ako nivelacijska automatika nije moguća, npr. jer donja strana mjernog alata za više od 4° odstupa od horizontale ili jer se mjerni alat slobodno drži u ruci, onda linije lasera stalno polako trepere, a mjerni alat radi bez nivelacijske automatike. Linije lasera ostaju uključene, obje križne linije su položene, ali ne više nužno pod pravim kutom jedna prema drugoj. Kako biste osigurali da su dvije linije lasera položene pod pravim kutom jedna prema drugoj, mjerni alat pozicionirajte okomito prema zidu.

U slučaju vibracija ili promjene položaja tijekom rada mjerni alat će se automatski ponovno iznivelirati. Kako bi se izbjegla pogreška ubog pomicanja mjernog alata, provjerite nakon ponovnog niveliranja položaj vodoravne odn. okomite linije lasera u odnosu na referentne točke.