Szintező automatika

Állítsa a mérőműszert egy vízszintes, szilárd alátétre, rögzítse azt a (16) tartóra vagy a (6) műszerállványra. A szintezési automatika alkalmazásához a mérőműszer alsó oldalának vízszintes és a (8) műszerállvány-csatlakozóval lefelé mutató helyzetben kell lennie. A bekapcsolás után a szintezési automatika a ±4° önszintezési tartományon belüli egyenetlenségeket automatikusan kiegyenlíti. Ha a lézervonalak már nem villognak, a szintezés befejeződött.

Ha automatikus szintezésre nincs lehetőség, például mert a mérőműszer már több mint 4°-kal eltér a vízszintestől, vagy mert a mérőműszert szabad kézzel tartják, akkor a lézervonalak lassú ütemben tartósan villognak és a mérőműszer szintezési automatika nélkül működik. A lézervonalak bekapcsolva maradnak, de a két egymást keresztező vonal már nem feltétlenül áll egymáshoz képest derékszögben. Annak biztosítására, hogy a két lézervonal ismét derékszögben álljon egymáshoz, hozza a mérőműszert megfelelő helyzetbe, a falra merőlegesen.

Ha a berendezés helyzete üzem közben megváltozik, vagy azt rázkódások érik, a mérőműszer ismét automatikusan végrehajt egy önszintezést. A megismételt önszintezés után ellenőrizze a vízszintes, illetve a függőleges lézervonalnak a referenciapontokhoz viszonyított helyzetét, hogy elkerülje a mérőműszer eltolódása következtében fellépő hibás méréseket.