Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto sastāvdaļu numerācija sakrīt ar numu‌riem mērinstrumenta attēlā, kas sniegts grafis‌kajā lap‌pusē.

(1)

Adaptera plāksnes 1/4" stiprinājuma vītne

(2)

Skrūve adaptera plāksnes precīzai regulēšanai

(3)

Adaptera plāksne

(4)

Ieslēdzējs/izslēdzējs

(5)

Lāzera stara izvadlūka

(6)

StatīvsA)

(7)

Lāzera skatbrillesA)

(8)

Statīva stiprinājuma 1/4" vītne

(9)

Bateriju nodalījuma vāciņš

(10)

Lāzera brīdinājuma uzlīme

(11)

Sērijas numurs

(12)

Bateriju nodalījuma vāciņa fiksators

(13)

Turētāja 1/4" skrūve

(14)

Turētāja fiksējošā skrūve

(15)

Skrūve turētāja stiprināšanai

(16)

Turētājs

A)

Šeit attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā. Pilns pārskats par izstrādājuma piederumiem ir sniegts mūsu piederumu katalogā.