Uzsākot lietošanu

Ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu mērinstrumentu, pārbīdiet ieslēdzēju (4) augšup. Tūlīt pēc mērinstrumenta ieslēgšanas no tā izvadlūkas (5) tiek izstaroti lāzera stari, kas veido lāzera līnijas.

Lai izslēgtu mērinstrumentu, pārbīdiet ieslēdzēju (4) lejup, lāzera staru izvadlūkas (5) virzienā.