Samodejno niveliranje

Merilno napravo postavite na vodoravno, trdno podlago in jo pritrdite na držalo (16) ali stojalo (6). Za uporabo samodejnega niveliranja merilno napravo postavite na vodoravno podlago tako, da je navoj za stojalo (8) usmerjen navzdol. Po vklopu samodejnega niveliranja se laser samodejno izravna v okviru območja samodejnega niveliranja do odklona ±4°. Niveliranje je zaključeno, ko laserske linije ne utripajo več.

Če samodejno niveliranje ni mogoče, ker na primer spodnja stran merilne naprave za več kot 4° odstopa od vodoravne črte ali ker merilno napravo prosto držite v roki, laserske linije neprekinjeno utripajo v počasnem ritmu in merilna naprava deluje brez samodejnega niveliranja. Laserske linije ostanejo vključene, ni pa nujno, da sta obe liniji prekrižani pod pravim kotom. Za zagotovitev tega, da se laserski liniji še naprej stikata pravokotno, postavite merilno napravo pravokotno na steno.

V primeru udarcev ali spremembe položaja med delovanjem merilna naprava samodejno ponovi niveliranje. Po ponovnem niveliranju preverite položaj vodoravne oziroma navpične laserske linije glede na referenčne točke in tako preprečite napake zaradi zamika merilne naprave.