Uporaba

Vklop/izklop

Za vklop merilne naprave potisnite stikalo za vklop/izklop (4) navzgor. Merilna naprava takoj po vklopu začne oddajati laserske linije iz dveh izstopnih odprtin (5).

Za izklop merilne naprave potisnite stikalo za vklop/izklop (4) navzdol prek izhodne odprtine (5).