Uputstva za rad

Pomoću držača (16) možete merni alat da pričvrstite na različite predmete debljine od 10 do 60 mm, npr. na vertikalne ili horizontalne daske ili cevi.

Otpustite pričvrsni zavrtanj (15) držača, postavite držač na željeno mesto i ponovo pritegnite pričvrsni zavrtanj.

Postavite merni alat sa prijemnicom stativa (8) na zavrtanj od 1/4" (13) držača i pritegnite ga umerenom snagom na držač. Ne pritežite merni alat suviše čvrsto, u suprotnom se može oštetiti.

Pre nego što uključite merni alat, centrirajte držač otprilike. Otpustite za to zavrtanj za fiksiranje (14) držača. Pomerite merni alat na željenu visinu u horizontalan položaj (sa prijemnicom za stativ (8) usmerenom nadole). Ponovo pritegnite zavrtanj za fiksiranje.

Merni alat možete pričvrstiti na nosač i pomoću adapterske ploče (3).

Stativ nudi stabilnu mernu podlogu koja je podesiva po visini. Postavite merni alat sa prijemnicom za stativ 1/4" (8) na navoj stativa (6) ili običnog fotografskog stativa. Pritegnite merni alat pomoću zavrtnja za fiksiranje stativa.

Centrirajte stativ grubo, pre nego što uključite merni alat.

Merni alat možete pričvrstiti na stativ i pomoću adapterske ploče (3).

Adapterska ploča (3) olakšava precizno usmeravanje mernog alata na referentnu tačku i omogućava brzu montažu i demontažu mernog alata.

Adapterska ploča (3) se može pričvrstiti na nosač (16) ili stativ (6).

  • Držač: Postavite adaptersku ploču sa prijemnicom od 1/4" (1) na zavrtanj (13) držača i zavrnite je umerenom snagom na nosač.
    Napomena: Ako želite da promenite položaj mernog alata, otpustite pričvrsni zavrtanj (14) držača. Prilikom okretanja adapterske ploče bez otpuštanja zavrtnja za fiksiranje, adapterska ploča se može olabaviti, a merni alat može ispasti.
  • Stativ: Dobro zavrnite zavrtanj za fiksiranje stativa u prijemnicu od 1/4" (1) adapterske ploče.

Pritisnite merni alat u adaptersku ploču (3) tako da blokade adapterske ploče ulegnu u proreze koji se nalaze sa dve strane mernog alata. Adapterska ploča se može pričvrstiti na donju, zadnju ili gornju stranu mernog alata.

Proverite da li je merni alat stabilno postavljen.

Kada se adapterska ploča montira na zadnjoj strani, merni alat se može usmeravati po visini, dok se kod montaže na gornjoj ili donjoj strani, njegovo usmeravanje može vršiti bočno. Okrećite zavrtanj za fino podešavanje (2) adapterske ploče da biste usmerili lasersku liniju prema referentnoj tački.

Laserske naočare za gledanje filtriraju okolnu svet‌lost. Na taj način izgleda svetlo lasera za oko svetlije.