Opis proizvoda i primene

Vodite računa o slikama u prednjem delu uputstva za rad.