Komponente sa slike

Označavanje brojevima komponenti sa slike odnosi se na prikaz mernog alata na grafičkoj stranici.

(1)

Prijemnica adapterske ploče od 1/4"

(2)

Zavrtanj za fino podešavanje adapterske ploče

(3)

Adapterska ploča

(4)

Prekidač za uključivanje/isključivanje

(5)

Izlazni otvor laserskog zraka

(6)

StativA)

(7)

Naočare za gledanje laseraA)

(8)

Prijemnica za stativ 1/4"

(9)

Poklopac pregrade za bateriju

(10)

Pločica sa upozorenjem za laser

(11)

Serijski broj

(12)

Blokada poklopca pregrade za bateriju

(13)

Zavrtanj držača od 1/4"

(14)

Zavrtanj za fiksiranje držača

(15)

Pričvrsni zavrtanj držača

(16)

Držač

A)

Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno pakovanje. Kompletni pribor možete da nađete u našem programu pribora.