Vložení/výměna baterií

Pro provoz měřicího přístroje doporučujeme použít alkalicko-manganové baterie.

Otevřete kryt přihrádky pro baterie (9) stisknutím aretace (12) ve směru šipky a sejměte kryt. Vložte dodané baterie.

Přitom dodržujte správnou polaritu podle vyobrazení na vnitřní straně přihrádky baterie.

Jsou-li baterie slabé, laserové čáry několik sekund rychle blikají.

Vždy vyměňujte všechny baterie současně. Používejte pouze baterie od jednoho výrobce a se stejnou kapacitou.