Pracovní pokyny

Pomocí držáku (16) můžete měřicí přístroj připevnit k různým předmětům o tloušťce 10 až 60 mm, např. na svislá nebo vodorovná prkna nebo trubky.

Povolte upevňovací šroub (15) držáku, nasaďte držák na požadované místo a upevňovací šroub znovu utáhněte.

Nasaďte měřicí přístroj stativovým závitem (8) na 1/4" šroub (13) držáku a přiměřenou silou ho přišroubujte k držáku. Měřicí přístroj neutahujte příliš pevně, jinak se může poškodit.

Než měřicí přístroj zapnete, držák nahrubo vyrovnejte. Za tímto účelem povolte zajišťovací šroub (14) držáku. Uveďte měřicí přístroj v požadované výšce do vodorovné polohy (stativovým závitem (8) dolů). Zajišťovací šroub zase pevně utáhněte.

Měřicí přístroj můžete rovněž upevnit na držák pomocí adaptérové desky (3).

Stativ poskytuje stabilní, výškově přestavitelný měřicí základ. Nasaďte měřicí přístroj 1/4" stativovým závitem (8) na závit stativu (6) nebo běžného fotografického stativu. Pomocí zajišťovacího šroubu stativu měřicí přístroj přišroubujte.

Než zapnete měřicí přístroj, stativ nahrubo vyrovnejte.

Měřicí přístroj můžete rovněž upevnit na stativ pomocí adaptérové desky (3).

Adaptérová deska (3) usnadňuje přesné vyrovnání měřicího přístroje podle referenčního bodu a umožňuje rychlé nasazení a sejmutí měřicího přístroje.

Adaptérovou desku (3) lze upevnit na držák (16) nebo stativ (6).

  • Držák: Nasaďte adaptérovou desku se 1/4" závitem (1) na šroub (13) držáku a mírnou silou ji našroubujte na držák.
    Upozornění: Chcete-li změnit polohu měřicího přístroje, povolte zajišťovací šroub (14) držáku. Při otáčení adaptérové desky bez povoleného zajišťovacího šroubu se může adaptérová deska uvolnit a měřicí přístroj může spadnout.
  • Stativ: Zašroubujte zajišťovací šroub stativu do 1/4" závitu (1) adaptérové desky.

Měřicí přístroj zatlačte do adaptérové desky (3) tak, aby aretace adaptérové desky zapadly do otvorů na obou stranách měřicího přístroje. Adaptérovou desku lze upevnit na dolní, zadní a horní straně měřicího přístroje.

Zkontrolujte, zda je měřicí přístroj řádně upevněný.

Při montáži adaptérové desky na zadní straně lze měřicí přístroj vyrovnávat výškově, při montáži na horní nebo dolní straně bočně. Pro zaměření laserové čáry na referenční bod otáčejte šroubem jemného nastavení (2) adaptérové desky.

Brýle pro práci s laserem odfiltrují okolní světlo. Tím se jeví světlo laseru světlejší pro oko.