Technické údaje

Křížový laser

Quigo Green

Číslo zboží

‎3 603 F63 C..‎‎‎‎

Pracovní dosah minimálněA)

12 m

Přesnost nivelaceB)C)

±0,6 mm/m

Rozsah samonivelace

±4°

Doba nivelace

≤ 6 s

Provozní teplota

−5 °C až +40 °C

Skladovací teplota

−20 °C až +70 °C

Max. nadmořská výška pro použití

2 000 m

Relativní vlhkost vzduchu max.

90 %

Stupeň znečištění podle IEC 61010-1

2D)

Třída laseru

2

Typ laseru

500–540 nm, < 5 mW

C6

5

Divergence

25 × 5 mrad (plný úhel)

Stativový závit

1/4"

Baterie

2× 1,5 V LR3 (AAA)

Doba provozu minimálněB)

3 h

Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014

  • Křížový laser

0,27 kg

  • Držák

0,2 kg

Rozměry (délka × šířka × výška)

65 × 65 × 65 mm

A)

Pracovní oblast může být zmenšena nepříznivými podmínkami prostředí (např. přímé sluneční záření).

B)

při 20–25 °C

C)

Uvedené hodnoty platí za předpokladu normálních až příznivých podmínek prostředí (např. bez vibrací, bez mlhy, bez kouře, bez přímého slunečního záření). Po velkém kolísání teploty může dojít k odchylkám přesnosti.

D)

Vyskytuje se pouze nevodivé znečištění, přičemž příležitostně se ale očekává dočasná vodivost způsobená orosením.

K jednoznačné identifikaci měřicího přístroje slouží sériové číslo (11) na typovém štítku.