Uvedení do provozu

Zapnutí a vypnutí

Pro zapnutí měřicího přístroje posuňte vypínač (4) nahoru. Měřicí přístroj promítá ihned po zapnutí z výstupního otvoru (5) dvě laserové čáry.

Pro vypnutí měřicího přístroje posuňte vypínač (4) dolů přes výstupní otvor (5).