Isætning/skift af batterier

Det anbefales at bruge alkaliske manganbatterier til måleværktøjet.

Hvis du vil åbne batterirummet (9), skal du trykke låsen (12) i pilens retning og tage batteridækslet af. Isæt de medfølgende batterier.

Sørg i den forbindelse for, at polerne vender rigtigt som vist på indersiden af batterirummet.

Når batterierne bliver svage, blinker laserlinjerne nogle minutter i hurtig takt.

Udskift altid alle batterier samtidig. Brug kun batterier fra en og samme producent og med samme kapacitet.