Arbejdsvejledning

Ved hjælp af holderen (16) kan du fastgøre måleværktøjet på forskellige genstande med en tykkelse fra 10 til 60 mm, f.eks. på lodrette/vandrette brædder eller rør.

Løsn holderens fastgørelsesskrue (15), påsæt holderen det ønskede sted, og spænd fastgørelsesskruen igen.

Sæt måleværktøjet med stativholderen (8) på holderens 1/4"-skrue (13), og skru det fast på holderen med moderat kraft. Skru ikke måleværktøjet for hårdt på, da det ellers kan blive beskadiget.

Juster holderen groft, før du tænder måleværktøjet. Løsn i den forbindelse låseskruen (14) i holderen. Bevæg måleværktøjet i den ønskede højde i vandret position (med stativholderen (8) nedad). Spænd låseskruen igen.

Du kan også fastgøre måleværktøjet på holderen med adapterpladen (3).

Et stativ udgør et stabilt, højdejusterbart måleunder‌lag. Sæt måleværktøjet med 1/4"-stativholderen (8) på stativets (6) gevind eller på et normalt fotostativs gevind. Skru måleværktøjet fast igen med stativets låseskrue.

Juster stativet groft, før du tænder måleværktøjet.

Du kan også fastgøre måleværktøjet på stativet med adapterpladen (3).

Adapterpladen (3) gør det lettere at justere måleværktøjet nøjagtigt mod et referencepunkt og muliggør hurtig påsætning og aftagning af måleværktøjet.

Adapterpladen (3) kan fastgøres på holderen (16) eller stativet (6).

  • Holder: Sæt adapterpladen med 1/4"-holderen (1) på holderens skrue (13), og skru den fast på holderen med moderat kraft.
    Bemærk: Løsn holderens låseskrue (14), hvis du vil ændre måleværktøjets position. Ved drejning af adapterpladen uden løsnet låseskrue kan adapterpladen løsne sig, og måleværktøjet kan falde ned.
  • Stativ: Skru stativets låseskrue fast i adapterpladens 1/4"-holder (1).

Tryk måleværktøjet ind i adapterpladen (3), så låsene på adapterpladen går i indgreb i udsparingerne på to sider af måleværktøjet. Adapterpladen kan fastgøres på under-, bag- eller oversiden af måleværktøjet.

Kontrollér at måleværktøjet sidder rigtigt fast.

Ved montering af adapterpladen på bagsiden kan måleværktøjet justeres i højden, og ved montering på over- eller undersiden kan den justeres i siden. Drej adapterpladens finindstillingsskrue (2) for at justere laserlinjen mod et referencepunkt.

Laserbrillerne filtrerer det omgivende lys fra. Derved fremstår laserens lys lysere for øjet.