Illustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til illustrationen af måleværktøjet på illustrationssiden.

(1)

1/4"-holder til adapterplade

(2)

Finindstillingsskrue til adapterplade

(3)

Adapterplade

(4)

Tænd/sluk-knap

(5)

Udgangsåbning laserstråling

(6)

StativA)

(7)

LaserbrillerA)

(8)

Stativholder 1/4"

(9)

Batteridæksel

(10)

Laser-advarselsskilt

(11)

Serienummer

(12)

Låsning af batteridæksel

(13)

1/4"-skrue til holder

(14)

Låseskrue til holder

(15)

Fastgørelsesskrue til holder

(16)

Holder

A)

Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejledningen, er ikke indeholdt i standardleveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vores tilbehørsprogram.