Tekniske data

Krydslinjelaser

Quigo Green

Varenummer

‎3 603 F63 C..‎‎‎‎

Arbejdsområde min.A)

12 m

NivelleringsnøjagtighedB)C)

±0,6 mm/m

Selvnivelleringsområde

±4°

Nivelleringstid

≤ 6 s

Driftstemperatur

–5 °C … +40 °C

Opbevaringstemperatur

–20 °C … +70 °C

Maks. anvendelseshøjde over referencehøjde

2000 m

Relativ luftfugtighed maks.

90 %

Tilsmudsningsgrad iht. IEC 61010-1

2D)

Laserklasse

2

Lasertype

500–540 nm, < 5 mW

C6

5

Divergens

25 × 5 mrad (360°-vinkel)

Stativholder

1/4"

Batterier

2 × 1,5 V LR3 (AAA)

Driftsvarighed, mindstB)

3 t

Vægt iht. EPTA-Procedure 01:2014

  • Krydslinjelaser

0,27 kg

  • Holder

0,2 kg

Mål (længde × bredde × højde)

65 × 65 × 65 mm

A)

Arbejdsområdet kan forringes af ugunstige omgivelsesbetingelser (f.eks. direkte sollys).

B)

ved 20–25 °C

C)

De angivne værdier forudsætter normale til gunstige omgivelsesbetingelser (f.eks. ingen vibration, ingen tåge, ingen røg, ingen direkte sollys). Efter kraftige temperatursvingninger kan der forekommer nøjagtighedsafvigelser.

D)

Der forekommer kun en ikke-ledende tilsmudsning, idet der dog lejlighedsvis må forventes en midlertidig ledeevne forårsaget af tildugning.

Serienummeret (11) på typeskiltet bruges til entydig identifikation af måleværktøjet.