Nivelleringsautomatik

Stil måleværktøjet på et fast, vandret underlag, eller fastgør det på holderen (16) eller stativet (6). Før du kan bruge automatisk nivellering, skal du sørge for, at undersiden af måleværktøjet er vandret og flugter med stativholderen (8) nedad. Efter tændingen udligner nivelleringsautomatikken automatisk ujævnheder i selvnivelleringsområdet på ±4°. Nivelleringen er afsluttet, så snart laserlinjerne ikke længere blinker.

Hvis automatisk nivellering ikke er mulig, f.eks. fordi undersiden af måleværktøjet afviger mere end 4° fra vandret, eller måleværktøjet holdes frit i hånden, blinker laserlinjerne permanent i langsom takt, og måleværktøjet arbejder uden nivelleringsautomatik. Laserlinjerne forbliver tilkoblet, men de to krydsede laserlinjer forløber ikke mere nødvendigvis retvinklet i forhold til hinanden. For at sikre, at de to laserlinjer stadig forløber retvinklet i forhold til hinanden, skal du positionere måleværktøjet ortogonal i forhold til væggen.

Ved rystelser eller positionsændringer under driften nivelleres måleværktøjet igen automatisk. Kontrollér efter gennivellering de vandrette/lodrette laserlinjers position i forhold til referencepunkterne for at undgå fejl ved en forskydning af måleværktøjet.