Ibrugtagning

Tænd/sluk

Hvis du vil tænde måleværktøjet, skal du skubbe tænd/sluk-kontakten (4) opad. Straks efter tænding udsender måleværktøjet to laserlinjer fra udgangsåbningen (5).

Hvis du vil slukke måleværktøjet, skal du skubbe tænd/sluk-knappen (4) ned over udgangsåbningen (5).