Απεικονιζόμενα στοιχεία

Η απαρίθμηση των απεικονιζόμενων στοιχείων βασίζεται στην απεικόνιση του εργαλείου μέτρησης στη σελίδα γραφικών.

(1)

Υποδοχή 1/4" της πλάκας προσαρμογέα

(2)

Βίδα λεπτομερούς ρύθμισης της πλάκας προσαρμογέα

(3)

Πλάκα προσαρμογέα

(4)

Διακόπτης On/Off

(5)

Έξοδος ακτίνας λέιζερ

(6)

ΤρίποδαςA)

(7)

Γυαλιά λέιζερA)

(8)

Υποδοχή τρίποδα 1/4"

(9)

Κάλυμμα της θήκης των μπαταριών

(10)

Προειδοποιητική πινακίδα λέιζερ

(11)

Αριθμός σειράς

(12)

Ασφάλιση του καλύμματος της θήκης των μπαταριών

(13)

Βίδα 1/4" του στηρίγματος

(14)

Βίδα σταθεροποίησης για το στήριγμα

(15)

Βίδα στερέωσης για το στήριγμα

(16)

Στήριγμα

A)

Εξαρτήματα που απεικονίζονται ή περιγράφονται δεν περιέχονται στη στάνταρ συσκευασία. Τον πλήρη κατάλογο εξαρτημάτων μπορείτε να τον βρείτε στο πρόγραμμα εξαρτημάτων.