Töösuunised

Hoidik (16) võimaldab mõõteseadet kinnitada erinevatele 10‒60 mm paksustele objektidele, nt vertikaalsetele või horisontaalsetele laudadele või torudele.

Lõdvendage hoidiku kinnituskruvi (15), asetage hoidik soovitud kohale ja keerake kinnituskruvi uuesti kinni.

Asetage mõõteseade koos statiivikinnitusega (8) hoidiku 1/4-tollisele kruvile (13) ja keerake mõõduka jõuga hoidiku külge. Ärge keerake mõõteriista liiga tugevalt kinni, see võib mõõteriista kahjustada.

Enne mõõteseadme sisselülitamist joondage hoidik ligikaudselt. Selleks lõdvendage hoidiku fikseerimiskruvi (14). Viige mõõteseade soovitud kõrgusel horisontaalasendisse (statiivikinnitus (8) all). Keerake fikseerimiskruvi uuesti kinni.

Mõõteseadme võite hoidikule kinnitada ka adapterplaadiga (3).

Statiiv pakub stabiilset, reguleeritava kõrgusega mõõtmisalust. Asetage mõõteseade statiivi kinnituskohaga 1/4" (8) statiivi (6) või standardse fotostatiivi keermele. Kinnitage mõõteseade statiivi kinnituskruvi abil.

Enne mõõteseadme sisselülitamist joondage statiiv esialgselt.

Mõõteseadme võite statiivile kinnitada ka adapterplaadiga (3).

Adapterplaat (3) hõlbustab mõõteseadme täpset joondamist võrdluspunktiga ja võimaldab mõõteseadet kiiresti kohale asetada ja eemaldada.

Adapterplaadi (3) võib kinnitada kandurile (16) või statiivile (6).

  • Kandur: asetage adapterplaat 1/4"-kinnituskohaga (1) kanduri kruvile (13) ja keerake mõõduka jõuga kandurile kinni.
    Suunis: kui soovite muuta mõõteseadme asendit, vabastage kanduri kinnituskruvi (14). Adapterplaadi pööramisel ilma kinnituskruvi avamata võib adapterplaat lahti pääseda ja mõõteseade maha kukkuda.
  • Statiiv: keerake statiivi kinnituskruvi adapterplaadi 1/4"-kinnituskohta (1) kinni.

Suruge mõõteseade adapterplaati (3) nii, et adapterplaadi fiksaatorid haakuksid mõõteseadme mõlemal küljel olevate avadega. Adapterplaati saab kinnitada mõõteseadme alumisele, tagumisele ja ülemisele küljele.

Kontrollige, kas mõõteseade on tugevalt kinnitatud.

Kui adapterplaat kinnitatakse seadme tagumisele küljele, saab mõõteseadet joondada kõrguse suunas, ülemisele või alumisele küljele kinnitamisel korral külgsuunas. Laserijoone joondamiseks võrdluspunktiga adapterplaadi peenreguleerimiskruvi (2).

Laseri prillid filtreerivad keskkonnavalgustust. Laseri valgus tundub seetõttu silmale heledam.