Seadme kasutuselevõtt

Sisse-/väljalülitamine

Mõõteseadme sisselülitamiseks lükake sisse-/väljalüliti (4) üles. Mõõteseade saadab kohe pärast sisselülitamist väljumisavast (5) kaks laserjoont.

Mõõteseadme väljalülitamiseks lükake sisse-/väljalüliti (4) alla väljumisava (5) kohale.